Hợp đồng thuê nhà không công chứng có hợp pháp, đúng hay sai?

Theo quy định nêu trên thì việc cho thuê nhà của bạn không bắt buộc phải công chứng hay chứng thực hợp đồng cho thuê (trừ trường


Hỏi: Tôi có đăng biển cho thuê nhà thì có một công ty muốn thuê nhà tôi làm văn phòng giao dịch. Công ty này yêu cầu tôi đi công chứng hợp đồng thuê nhà nhưng tôi có nghe nói là việc này không còn bắt buộc mà chỉ cần 2 bên ký hợp đồng thuê là hợp pháp. Vậy tôi muốn hỏi, điều này có đúng không?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014 quy định, đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; cho thuê mua, mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; cho thuê mua, mua bán nhà ở xã hội hay nhà ở phục vụ tái định cư; cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ hoặc ủy quyền quản lý nhà ở; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng (trừ trường hợp các bên có nhu cầu).

Theo quy định nêu trên thì việc cho thuê nhà của bạn không bắt buộc phải công chứng hay chứng thực hợp đồng cho thuê (trừ trường hợp các bên có nhu cầu). Tuy nhiên, nếu các bên thỏa thuận yêu cầu công chứng hợp đồng thuê nhà thì theo Luật Công chứng công chứng viên vẫn thực hiện chứng nhận hợp đồng, giao dịch này.

Lưu ý, đối với các giao dịch quy định nêu trên thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *